Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

XLIII Sesja Rady Gminy

16 . 09 . 2022

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda zwołuje obrady XLIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku o godzinie 8:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 17 sierpnia 2022 roku.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Dziadowa Kłoda porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”.
  7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2022.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Rady Gminy magister Agnieszka Bębenek

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 21 września 2022 roku o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady XLIII Sesji Rady Gminy.

do góry