Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

14 . 11 . 2023

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

 Informuję, że przystępuje się do wyboru ławników sądowych:

  • do Sądu Rejonowego w Oleśnicy  – 1 osoba do rozpoznawania spraw rodzinnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., poz. 693) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).
do góry