Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Program „WzMOCnij swoje otoczenie”

Program „WzMOCnij swoje otoczenie”

11 . 10 . 2022

Gmina Dziadowa Kłoda ratuje bezdomne zwierzęta!

Gmina Dziadowa Kłoda wzięła udział w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dzięki któremu zrealizowała projekt, które celem jest wsparcie i pomoc dla bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy.

W ramach projektu zakupione zostały dwie tzw. żywołapki, które ułatwią mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie pomoc i zabieranie bezdomnych zwierząt. Zakupiono również specjalny kojec, który będzie służył jako miejsce tymczasowego przebywania zwierzęcia w sytuacjach awaryjnych, dokonano także zakupu dwóch transporterów do przewożenia zwierząt oraz dwie misy z automatycznym podajnikiem, które pozwolą na dokarmianie bezdomniaków. Ponadto w ramach przyznanego grantu zrealizowano sterylizację i kastrację kotów z terenu Gminy Dziadowa Kłoda w celu zapobiegania szerzenia się bezdomności. Wykonano również szczepienia, które pozwolą na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób i wirusów wśród zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczenia mieszkańcom zakupionych produktów dostępne są w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie oraz pod numerem telefonu: 62 786 92 89

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – na przykład przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Plakat programu WzMOCnij swoje otoczenie

Logo WSO

do góry