Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Nielegalne składowiska śmieci na terenie Gminy !

Nielegalne składowiska śmieci na terenie Gminy !

28 . 06 . 2023

Szanowni mieszkańcy Dziadowego Mostu i Gminy Dziadowa Kłoda!!!

Przypominamy o zakazie wywozu odpadów w miejsca nieprzeznaczone. Odpady zielone i budowlane również można wywozić na PSZOK w Olszowej. W ostatnim czasie dzięki kamerom wykryto składowanie odpadów na terenie byłej żwirowni w Dziadowym Moście.

Osoby łamiące zakaz, będą obciążone kosztami wywozu odpadów lub karą grzywny zgodnie z art.  119 § 1 i §2 oraz art. 121 §3  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

do góry