Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra (..)

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

28 . 10 . 2022

Informacje o programie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie do dnia 09.11.2022r. takiej potrzeby osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie na nr tel. 627851709 lub za pośrednictwem poczty e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację wyżej wymienionego Programu.

Cel programu:

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym
  2. o stopniu umiarkowanym
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
docx 2023-04-18 Program asystent osoby niepełnosprawnej
ilość pobrań: 12
Program asystent osoby niepełnosprawnej 75.4KB -
docx 2023-04-18 Karta zgłoszenia do programu asystent osoby niepełnosprawnej
ilość pobrań: 10
Karta zgłoszenia do programu asystent osoby niepełnosprawnej 38.77KB -

do góry