Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

LVII Sesja Rady Gminy

21 . 09 . 2023

ZAWIADOMIENIE

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady  Gminy Dziadowa Kłoda  zwołuje  obrady  LVII Sesji Rady Gminy,  która odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 8:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie- stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2023r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31 sierpnia 2023r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dziadowa Kłoda.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dziadowa Kłoda.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2023.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                            

                                                                                       Serdecznie zapraszam
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                     /-/ mgr Agnieszka Bębenek

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 27 września 2023r. o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady LVII Sesji Rady Gminy.

 

do góry