Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

30 . 08 . 2023

                                                                 ZAWIADOMIENIE

  

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady  Gminy Dziadowa Kłoda  zwołuje  obrady  LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,  która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie- stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku
  3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2023.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2023- 2029.
  5. Zamknięcie obrad.

  

                                                                                       

                                                                                       Serdecznie zapraszam
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy                                                                 

                                                                                      /-/ mgr Agnieszka Bębenek                                                   

  

do góry