Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

13 . 06 . 2023

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Dziadowa Kłoda  za 2022 rok

 Zgodnie z przepisami art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedkłada radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie Gminy Dziadowa Kłoda

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie gminy głos oprócz radnych mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja Rady Gminy Dziadowa Kłoda , na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy zwołana została na dzień 22 czerwca 2023r. na godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie.

Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dziadowa Kłoda oraz debata w tym przedmiocie odbędzie się w punkcie 11 i 12 porządku obrad sesji.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Dziadowa Kłoda. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie zamieszczony jest w załączeniu do niniejszej informacji.

 

 Dziadowa Kłoda , dnia 12 czerwca 2023 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/  Agnieszka Bębenek                  

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
docx 2023-06-13 Zgłoszenie do debaty.docx
ilość pobrań: 127
Zgłoszenie do debaty.docx 17.02KB -

do góry