Środowisko przyrodnicze
Historia
Historia poszczególnych miejscowości
Liczba ludności
Flaga
Herb
Zabytki
Kultura
Parafie i Koscioły
Ochotnicze Straże Pożarne
Sport
Świetlice wiejskie
Mapa gminy
Walory przyrodnicze i turystyczne
Arboretum leśne
Tereny pod budownictwo mieszkaniowe
Oświata
Ochrona zdrowia
GOPS
LOK Dziadowa Kłoda
 
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 środa 2 grudnia 2015

Szkoła Podstawowa w Radzowicach

Historia Szkoły Podstawowej w Radzowicach


Widokówka z 1930 r.
Szkoła Podstawowa w Radzowicach rozpoczęła działalność 15 kwietnia 1947 roku, kiedy to „objęła czynności nauczycielskie” Maria Skulska. Stan uczniów wynosił 63. Placówka borykała się z poważnymi trudnościami; do szkoły przybyły dzieci, które znalazły się w klasach III – IV, nie przechodzące poprzednio żadnych klas bądź chodziły pół roku lub rok. Brakowało podstawowych podręczników szkolnych i zeszytów. Dzieci przybyły z różnych stron Polski- z woj. wieluńskiego, sieradzkiego, poznańskiego, a także z okolic Nowego Targu , z Poznania , Lwowa i Warszawy. Sprawiały niemało trudności wychowawczych. Największym „złem na terenie szkoły była demoralizacja i częste kradzieże, co kierownictwu szkoły po pewnym czasie ,w wielkim trudzie udało się zwalczyć” 1 maja 1947 r. uroczyście obchodzono święto, dzieci wysłuchały w tym dniu pogadanki o święcie ludu polskiego.

1947/48

Nauczycielka M.Skulska pełniła obowiązki kierownika szkoły. W tym roku przybyła do


Działka przed szkołą

szkoły druga nauczycielka Halina Lewandowska. Stan dzieci w szkole wynosił 68 uczniów. Do szkoły uczęszczali uczniowie klas I - IV. W październiku odbyła się uroczysta akademia w związku z „miesiącem kulturalnej wymiany z ZSRR” , na którą złożyło się przemówienie kierownika szkoły i deklamacje dzieci. 1 maja młodzież ze szkoły wzięła udział w pochodzie w Bierutowie, natomiast 3 maja – w Dniu Oświaty , urządzono zbiórkę - zebrano 1581 złotych. 28 maja zorganizowano także zbiórkę na PCK – zebrano 225 zł.

1948/49

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły wzrosła do 69. 27 września odbyła się wycieczka do Wrocławia na Wystawę Ziem Odzyskanych. 10 listopada tego roku „ otwarto kurs dla analfabetów”. Było ich 18. 15 grudnia odbyła się uroczystość z okazji zjednoczenia partii.
W maju szczepiono dzieci przeciw gruźlicy w udostępnionym budynku Szkoły Podstawowej w Miłowicach. Uroczyste zakończenie roku szkolnego miało miejsce dnia 28.VI w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

1949/50

Stan dzieci w szkole – 66 uczniów Klasa I – 12 Klasa II- 19 Klasa III – 20 Klasa IV- 15 Klasa V- 6. Uczą dwie nauczycielki: M.Skulska, C.Lewandowska. 2 października odbył się wiec w sprawie pokoju „zwołany przez kierownika szkoły”. Na wiecu przemawiał Wacław Skulski, który „ zobrazował zebranym okropności wojny, wzywał zebranych do walki o pokój poprzez pracę , braterstwo, zwartość społeczną ”.Zebrani uchwalili rezolucję:” My zebrani na wiecu przyrzekamy stać na straży pokoju poprzez pracę, podporządkowanie się wszelkim rozporządzeniom rządu i PZPR”.13 X w świetlicy Straży Pożarnej w Radzowicach miał miejsce „ uroczysty obchód ku czci przyjaźni polsko – radzieckiej”. 16 listopada odbyła się uroczysta akademia ku czci Aleksandra Puszkina. Odczytano kilka wierszy poety w tłumaczeniu Tuwima. „5 grudnia klasa V pisała list do dzieci radzieckich”. 21 grudnia 1949 r. o godzinie 18 w świetlicy odbyła się uroczysta akademia z okazji 70- lecia urodzin Józefa Stalina. 28 marca 1950 r. o godzinie 18 w szkole odbył się egzamin dla analfabetów. Zapisanych było 17 , do egzaminu przystąpiło 4. 30 maja 1950 r. w świetlicy Straży Pożarnej odbyła się akademia z okazji Święta 1 Maja, w której uczestniczył sołtys wsi Idczarz i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – Stanisław Biskup.

1950/51

Liczba dzieci w szkole – 65. Klasa I-10, II-12, III-13, IV-19, V-11. 30 grudnia 1950 r. odbyła się zbiórka na „Towarzystwo Szkół Wyższych”. Zebrano 21 zł 30 gr. 22 stycznia 1951 r. przeprowadzono pogadankę na temat postaci Lenina - „wodza postępowej ludzkości i przyjaciela mas pracujących Polski” 27.IV odbył się egzamin dla analfabetów- wszyscy w liczbie 10 zdali.

1951 /52

Liczba dzieci w szkole – 58. Klasa I-7, II-11, III-13, IV-12, V-15.  3 marca 1953 r.- uczniowie wszystkich klas pisali listy do prezydenta Bieruta z „życzeniami 60- lecia jego urodzin”.

1952/53

Liczba uczniów – 50. Klasa I- 9, kl. II – 8 , kl. III 10, kl. IV 17, kl. V – 16

7.XI.- uczczenie 35 Rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej.7 marca- Akademia
z powodu śmierci Józefa Stalina.

1953/54

Liczba dzieci- 61. Klasa I- 19, kl. II – 8 , kl. III-9, kl. IV-11, kl. V – 14.

15 lutego 1954 r.— „założenie Spółdzielni Produkcyjnej im. „Batalionów Chłopskich”
w naszej gromadzie”.

1954/ 55

Liczba uczniów – 60. Klasa I- 17, kl. II – 18 , kl. III -9, kl. IV -11, kl. V – 5. 

7 września – zwiedzanie wystawy rolniczej w Oleśnicy. „ Zapoznano dzieci z dorobkiem
X- lecia Polski Ludowej ”.6.XII- „uroczystość „Dziada Mroza” w szkole, obdarzenie wszystkich dzieci paczkami”.1 stycznia wieś Radzowice została włączona do powiatu Syców. Dorobek X- lecia szkoły – ukończyło naukę 561 dzieci, w tym 3-ukończyło studia wyższe, średnie- 18, szkoły oficerskie-2. Kursy analfabetów – 1949 - 18 uczestników ,1950 – 4,     1951 – 16. W 1951 roku analfabetyzm we wsi zlikwidowano.

1955/ 56

Liczba dzieci 63. Klasa I- 18, kl. II – 15 , kl. III -13, kl. IV -8, kl. V – 9.     26 listopada – Akademia poświęcona uczczeniu roku mickiewiczowskiego.9.II- zawieszenie nauki w szkole od 9-18 II z powodu silnych mrozów. 16.III- akademia żałobna z powodu śmierci B.Bieruta.

1956/57

Liczb dzieci – 63. Klasa I- 21, kl. II – 18 , kl. III -12, kl. IV -16, kl. V – 5,VI-11.  „Z dniem 1 września 1956 r. została zmieniona organizacja Szkoły Podstawowej w Radzowicach, otwarto klasę VI”. Z powodu braku miejsc w budynku szkoły, jedna z klas mieści się w odległym o 300 m „pałacu”. Powiększyła się siła nauczycielska o Mirosławę Pisałę”. 8 maja- wycieczka szkolna do Warszawy, Gdyni i Gdańska, udział 15 dzieci z kl.IV-VI. 28.VII- nauczycielka C. Lewandowska otrzymała z komisji rejonowej kwalifikacje zawodowe.

1957/58

Liczb dzieci – 92. Klasa I- 20, kl. II – 17 , kl. III -15, kl. IV -12, kl. V –14,VI-8, VII-6.  „Z początku roku 1957 powstał plan utworzenia klasy VII.W niesłychanych trudnościach       (nikt nie chciał odstąpić pokoju na klasę) wynaleziono lokal w odległości 0,5 km od macierzystej szkoły).Dołączyli następujący nauczyciele: Anna Marchewicz i Zdzisław Skuza.

5-8 maja- sadzenie lasu. 21 VI- „zakończyło rok szkolny 7 absolwentów: 3 chłopców poszło do szkoły zawodowej, 4 dziewczęta pozostały w domu”.

1958/59

Ilość dzieci – 97 „Siła nauczycielska – 2 niewykwalifikowanych –A. Marchewicz i S.Bakalarz, 2 wykwalifikowanych – M.Skulska i C.Lewandowska”.10.X.- rozpoczęto budowę skrzydła szkoły: 2 klasy, kancelarię i korytarz. Od 1947 r. do 1960 uczyło się
w szkole 997 uczniów.

1959/60

Liczb dzieci – 103. Klasa I- 17, kl. II – 16 , kl. III -16, kl. IV -16, kl. V –14,VI-10,


Nauczyciel
Pan Antoni Antonów

VII-14.  
Nauczycielki: M.Skulska i C.Lewandowska  przenoszą się do szkoły w Zawadzie. Od 1 sierpnia kierownikiem szkoły została Jadwiga Sałagaj a nowym nauczycielem Antoni Antonów.

1960/61

15 sierpnia 1960 r. „ nastąpiła zmiana grona nauczycielskiego, na miejsce A. Marchewicz przybyła Zofia Gąsior. 20.VI- sadzenie lasu przez młodzież szkolną. Zarobione 1980 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych.

1961/62

20 września 1961 - akademia z okazji odbudowy Warszawy.20 maja 1962 r. „odbyły się powiatowe rozgrywki w piłkę ręczną dziewcząt. Szkolna drużyna dziewcząt zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę – komplet strojów sportowych.”

1962/ 63

Liczba uczniów w szkole-118.„Pierwszy rok realizacji reformy rolnej. Z dniem 15 sierpnia 1962 roku kierownikiem szkoły został Władysław Burzała.. Jadwiga Bakalarz przeniosła się na równorzędne stanowisko do szkoły w Dziadowym Moście. Stanisław Bakalarz przeniósł się również do tej szkoły. Na jego miejsce przyszła nowa nauczycielka Maria Burzała”.

1963/64

Liczba uczniów w szkole-112.  24 września – „pomoc uczniów przy zbieraniu


Szkoła w roku 1964

ziemniaków w Lipce. Zarobiono 2.090 zł.”
25 września 1964 r. -. została wykonana dokumentacja na ogrodzenie budynku i boiska. 30 listopada zostały ukończone prace przy ogrodzeniu szkoły. Prace malarskie wykonał miejscowy rolnik Antoni Piórkowski. Pozostałe prace wykonał pan Sowa. 10 marca 1964 roku- przeprowadzono szkolne zawody z matematyki uczniów klas VII.” Prace oceniono ogólnie dostatecznie. Najlepszą nagrodzono długopisem dwukolorowym” Na 112 uczniów aż 105 było członkami SKO. 12 maja 1964r – „zachorował kierownik szkoły Władysław Burzała, który w bieżącym roku już nie będzie pracował” .Zastępstwo na czas nieokreślony powierzono Marii Burzale.

1964/65


Nauczycielka Pani
Zofia Gąsior

Liczba uczniów w szkole-109. Trzeci rok reformy szkolnej-  rok obchodów XX- lecia Polski Ludowej. 7 września 1964- „w związku z wyjazdem Zofii Gąsior do Anglii na okres około 3 miesięcy Inspektor Oświaty zatrudnił w naszej szkole nauczyciela niewykwalifikowanego Józefę Polańską”.19.X.- nauczyciel Antoni Antonow otrzymał dyplom ukończenia 3- letniego Zaocznego Studium Nauczycielskiego w Opolu, kierunek rysunek, prace ręczne. 1 grudnia 1964 roku- nauczycielka Zofia Gąsior powróciła z Anglii. Szkoła rozpoczęła pracę z 4. nauczycielami. W miesiącach kwietniu i maju szkoła urządza ogródek geograficzny wg projektu M.Burzały. 23.VI- trwają prace przy konserwacji ogrodzenia, płotów dekoracyjnych i bramek na boisku. Urządzono boisko szkolne.

1965/66


Nauczycielka Pani
Kazimiera Staniszewska

1 września 1965 r.- „w szkole rozpoczęła pracę nowa nauczycielka – Kazimiera Staniszewska- absolwentka Liceum Wychowawczym- Przedszkola”. Liczba nauczycieli 4, ogólna liczba dzieci 107. Nauczycielka Maria Burzała ukończyła Zaoczne Studium Nauczycielskie – kierunek geografia.Z powodu choroby kierownika szkoły W.Burzały zastępuje go M. Burzała. Antoni Antonow również choruje, więc szkoła funkcjonuje na klasach łączonych z 3 nauczycielami. Na zastępstwo przydzielono Krystynę Dębowską.
W kwietniu z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego wykonano dekorację – sadząc około 1000 sztuk kwiatów w ogródkach kwiatowych i w skrzynkach, które ustawiono w oknach.

1966/67

Liczba uczniów w szkole-113. Piąty, ostatni rok reformy szkolnictwa. Ostateczne wprowadzenie klasy ósmej. Pracę w szkole rozpoczyna Maria Dulska – absolwentka SN w Kaliszu- kierunek biologia i wychowanie fizyczne. Pracę podjął także Zbigniew Hebisz. 27 września - odbyła się akademia z okazji Miesiąca Odbudowy Warszawy. 4 lutego odbył się pogrzeb kierownika szkoły W.Burzały.

1967/68

Nowym kierownikiem szkoły zostaje Martyniszyn Kazimierz. Do grona nauczycielskiego należą: A.Antonów, H.Martyniszyn, Z.Prętka, M.Dulska, L.Supergan.

1968/69

2 września 1968 r.- rok szkolny rozpoczęto przemówieniem kierownika szkoły Kazimierza Martyniszyna. Nauczycielkę Leokadię Supergan zastępuje Zdzisław Winnicki. 16 lutego1969 r.- rozpoczął się remont szkoły- budowa kotłowni, mieszkań nauczycielskich, centralnego ogrzewania. 12 lipca – nastąpiły zmiany w gronie nauczycielskim. Maria Dulska przeniosła się do Szkoły nr 2 w Sycowie. W zastępstwie uczyli: J. Ossoliński, Z. Winnicki, E. Kopeć.

1969/70

Liczb dzieci – 113. Klasa I- 6, kl. II – 14 , kl. III -17, kl. IV -14, kl. V –14,VI-17,


Nauczyciel Pan Antoni
Antonów z dziećmi

VII-14, VIII-17. Nauczyciele: K.Martyniszyn, W. Martyniszyn, A.Antonów, L. Superman, Z. Luniak, J.Dwornikowski. W szkole trwa generalny remont. Klasy urządzono w 3 budynkach: w świetlicy wiejskiej, w budynku w którym znajduje się sklep, w budynku Jana Skupienia.11 czerwca odbył się Turniej Wsi między Radzowicami a Ślizowem.W turnieju brała udział cała wieś. Było wiele konkurencji: pokaz kogutów, konkurs na najlepszego gawędziarza, występy chóru ludowego, przyśpiewki, sprawność straży pożarnej, bieg rodzinny i inne. Wygrał Ślizów przewagą 2 pkt. Rewelacyjnym gawędziarzem okazał się rolnik z Radzowic Antoni Piórkowski.          

1970/71

Obowiązki kierownika już w lutym powierzono Helenie Martyniszyn.10 grudnia odbyły się w szkole zajęcia wieczorowe dla dorosłych i młodzieży, którzy nie ukończyli klasy ósmej.

 

1971/72

 

Ogólna liczba uczniów – 100. Klasa I- 5, kl. II – 10 , kl. III -8, kl. IV -15, kl. V –16,VI-13, VII-15, VIII-18. Obowiązki kierownika pełni Helena Martyniszyn. Do pracy przyjęto nową nauczycielkę Wawrzynowicz Bożenę, która ukończyła SN-biologia, wych.fizyczne. Początek roku szkolnego jest trudny, gdyż trwa kapitalny remont dachu w szkole. W XI ukończono remont dachu, młodzież bierze udział w porządkowaniu strychów po remoncie. Ogrodzono siatką boisko sportowe. Prace społeczne zostały podjęte dla uczczenia VI Zjazdu Partii.

1972/ 73

Od września dyrektorem szkoły został Witold Fuchs – nauczyciel z przygotowaniem biologicznym. W skład grona weszli nauczyciele: Mirosława Fuchs, J.Jabłczyńska, Z.Luniak, L.Supergan. Palaczem jest Jan Wrotniak.

 

 

Od 1974-1983 roku brak wpisów w kronice szkolnej.

 

1984/85

 

Ogólna ilość uczniów w klasach 0-III to 38. Dyrektor szkoły Witold Fuchs. Uczą: Mirosława Fuchs, Mirosława Bednarek. 30.X. – zuchy przekazują kwotę 592 zł. na pomnik Matki Polki 22.I.- uroczystość 40 rocznicy wyzwolenia gminy Dziadowa Kłoda.

 

1985/86

 

Ilość uczniów w klasach 0-III - 39. 14.X

- dyrektor szkoły Witold Fuchs obchodzi jubileusz 20-lecia pracy, otrzymał nagrodę kuratora.

 

1986/87

 


Mirosława i Witold Fuchs
wraz z dziećmi szkoły

Ilość uczniów w klasach 0-III - 41. Kadra nauczycielska: W. Fuchs, M.Fuchs, U.Raszkiel.
12-18 stycznia zawieszono naukę w szkole z powodu niskich temperatur.

5 czerwca odbył się turniej wsi pomiędzy Miłowicami i Radzowicami. Prezentowano swój kunszt kulinarny, sprawność strażaków, wiedzę zawodową rolników, rozgrywki sportowe, zawody dla dzieci, konkurencje dla KGW: jak karmienie śmietaną, robienie masła, cięcie wstążki, robienie na drutach, haftowanie. Miłowice zdobyły 5 pkt. a Radzowice 3 pkt.

 

1987/88

 

Ilość uczniów w klasach 0-III – 41. Dołącza jedna nauczycielka: Bożena Pędziwiatr.

14.V.- uroczystość wręczenia sztandaru i nadaniu imienia gen. Walerego Wróblewskiego Hufcowi ZHP.

 

1988/89

 

Ilość uczniów w klasach 0-III – 37. Nową nauczycielką kl.0 zostaje Beata Kołodziej.

18.IX.- dożynki gminne połączone z otwarciem świetlicy wiejskiej. Rozbudowa świetlicy trwała 4 lata.

 

1989/90

 

Ilość uczniów w klasach 0-III – 41.Na zastępstwach pracują: B.Łagocka, B.Drzazga.

 

1990/91

 

Ilość uczniów w klasach 0-IV – 50. Nową nauczycielką jest A.Maraszek i katechetka K.Michalska.3.IX.-rozpoczęcie nauki religii w szkole, po raz pierwszy wprowadzono rekolekcje wielkopostne.10.XI.- poświęcenie sztandaru ZHP w kościele w Miłowicach.

 

1991/92

 

Zwiększono stopień organizacyjny szkoły do klasy V. Razem uczniów 61. Nową


Dzień Dziecka w szkole

nauczycielką jest Anna Maraszek- Napierała i Marzena Fuchs, która uczy j. rosyjskiego i j. francuskiego. Aby wszystkie klasy mogły się pomieścić podzielono izbę lekcyjną na 2 osobne klasy. Przebudowano wejście do szkoły, schody, urządzono pokój nauczycielski i kancelarię szkoły.14.X. – sytuacja nauczycieli jest szczególnie trudna. W całym kraju odbyły się akcje protestacyjne. W Warszawie odbył się „Marsz Milczenia” z udziałem przedstawicieli związkowych ZHP ze wszystkich województw.
20.V. dołącza nowa nauczycielka Danuta Zajdler.

 

1992/93

 


Wycieczka do Gniezna

Zwiększono stopień organizacyjny szkoły do klasy VI. Razem uczniów 67. Nową nauczycielką zostaje Irena Szczyrk i Iwona Potoniec- katechetka.
20.IV.- w całym kraju odbyła się akcja protestacyjna nauczycieli. 15-16 maja uczennice w kategorii zespół wokalny zdobywają I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Grabowie. Przygotowanie- nauczycielka Bożena Niełacna. Główna nagroda festiwalu- radiomagnetofon.

 

1993/94

 


Uroczystość 40 wyzwole-
nia Gminy Dziadowa Kłoda

Nową katechetką zostaje Wioletta Lipka. 4.XI – 70-lecie związku łowieckiego i 40-lecie Koła Łowieckiego Hejnał obchodzono w świetlicy wiejskiej w Radzowicach. W lutym w szkole wydano gazetkę szkolną, pierwszą gazetkę w gminie
14.II- w szkole po raz pierwszy wprowadzono Dzień Zakochanych. W maju nauczycielkę Mirosławę Fuchs zastępuje Barbara Maras. W maju trwają prace przy adaptacji budynku gospodarczego na cele szkolne.

 

1996/97

 

Dołącza nowy nauczyciel j. niemieckiego: Grzegorz Preś. Liczba uczniów w szkole w klasach 0-VI – 70. 10 listopada szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia swego istnienia.

  

01.09.2002 r.

Dyrektorem szkoły zostaje Irena Szczyrk. Ilość uczniów w klasach 0-III - 26.

 

23.01.2003 r.

Mieszkańcy wsi Radzowice zakładają stowarzyszenie.

 

28.02.2003 r.

Radni podejmują uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Radzowicach z dniem 31.08.2003 r. Powód: zbyt mała ilość uczniów, koszty utrzymania placówki zbyt wysokie.

 

Od 01.09.2003 r.

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice. Obowiązki dyrektora szkoły pełni Irena Szczyrk.

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link


imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana
  
 
 
  
  
Online: 3 odwiedzin: 4384099

Strona główna | Aktualności | Kontakt | Druki do pobrania | Wykaz telefonówPrzydatne linkiRządowe Centrum LegislacjiSołectwa i Rady Sołeckie

 © 2009 - 2015 Dziadowa Kłoda design &hostin Trol Intermedia